Header
жребец за разплод

жребец за разплод

Жребци за разплодСофия

конят е висок 170 см. ,6 годишен

жребец за разплод

жребец за разплод

Жребци за разплодСофия

Висок е 170см , на 6 години.